Pazarlama ve İletişim Uzmanı Ayça Öztürk 2019 şubat ayında Bodrum’da gerçekleşen bir sektör toplantısında doğru tespitlere yer vermiş:

Yeni pazarlamanın en önemli unsuru samimiyet.

Turizme hız kazandıracak en yeni ve etkin araç sosyal medya. Ancak incelediğimiz zaman karşılaştığımız tablo halen birkaç tesis ve kurum haricinde turizmde sosyal medya kullanım anlayışının tamamen değişmesi gerektiği gerçeği. Sosyal medya, direk satışı görebileceğimiz bir kanal. Ancak sadece satışa yöneldiğiniz zamanda maalesef satış yapamadığınız bir kanal. Sosyal medya iletişiminde takipçilerin yada potansiyel misafirlerin beklediği şey onları meraklandıracak, takip şevki kazandıracak içerikler. İçerik yatırımı yapmadan sosyal medya üzerinden herhangi bir fayda sağlamak mümkün değil. Yatırım yaptığımız içeriğin ne olduğu konusunda da oldukça hassas olmamız gerekiyor”. 

Yöneticileri pazarlama konusunda yatırım yapmaya davet eden Öztürk, “Pazarlamayı doğru yorumlayıp, doğru iletişim kurabilen tesislerin devrinin başladığı bir süreç içindeyiz. Deneyim ve duygu üzerine kurulu bir yönetim planı yapabildiğimiz, işi uzmanlarına bıraktığımız ve sürekliliğini sağlayabildiğimiz takdirde turizm herkesin beklediği ivmeyi kazanacaktır”dedi.

Kaynak: https://turizmdays.com/tr/news/yoneticiler-pazarlama-konusunda-yatirim-yapmali-3095.html