Ziyaret ettiğiniz web sitesinde kişisel verilerin korunması ciddiye alınmaktadır. Kişisel veriler Avrupa Birliği’nin yasal veri koruma yönetmeliklerine (GDPR) ve aşağıda beyan edilen gizlilik politikasına uygun olarak ele alınmaktadır.

1. Bilgilendirme

Genel Bilgi

 • Size daha iyi hizmet verebilmek adına, internet sitemize hizmet veya sitemiz üzerindeki çeşitli formların doldurulması suretiyle üyelerimizin bir takım kişisel bilgileri (adı-soyadı/firma ünvanı ve bilgileri, adres, telefon veya e-posta adresleri gibi) tarafımızca toplanmaktadır. Bu bilgiler sadece belirtilen amaçlar çerçevesinde kullanılmaktadır.
 • Bilgi ve işlemlerin mahiyetine göre bilgilerin gizliliği, işlem güvenliği güvence altına alınmıştır.
 • Sitemizin diğer web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için diğer sitelerin gizlilik ve güvenlik politikaları, kullanım şartları geçerlidir.
 • “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” hükümleri internet sitesinde yayınlanmak suretiyle değiştirebilir.“Gizlilik Politikası” hükümlerinden herhangi birisinin değişmesi halinde ilgili değişiklikler, değişikliğin yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıdaki veriler tarafımızca işlenmektedir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Pazarlama Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Web sitesine güvenli bir şekilde ulaşabilinmesi, istatistik veriler ile ziyaretçilere daha bir iyi hizmet kalitesi sunulması, iletişim formundan gönüllü olarak gönderilen bilgiler ile ilgilenler ile iletişime geçilmesi.

Kişisel Verilerin Aktarımı:

Kişisel veriler üçüncü şahıslara ve devletlere aktarılmamaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:
 • Veri sahipleri, kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanıma ilişkin talepler, künye bölümündeki iletişim bilgilerinden iletebilirsiniz.

Aşağıdaki bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel bilgilerinize ne olduğu hakkında basit bir genel bakış sunar. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlayan tüm verilerdir. Veri koruma konusunda ayrıntılı bilgi, bu metinde listelenen gizlilik politikamızda bulunabilir.

Web Sitemizde Veri Toplama

Bu web sitesindeki veri toplamadan kim sorumlu?

Bu web sitesinde veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilmektedir. İletişim bilgileri bu web sitesinin künye bölümünde bulunur.

Verilerinizi nasıl toplarız?

Verileriniz bir yandan, bize aktardığınız şekilde toplanmaktadır. Bu, örneğin iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Web sitemizi ziyaret ederken diğer veriler otomatik olarak bilgisayar sistemlerimiz aracılığıyla toplanır. Bunlar, öncelikle teknik verilerdir (örneğin, internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa ziyaretinin süresi). Sitemize girer girmez bu verilerin toplanması otamatik olarak gerçekleşir.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?
Verilerin bir kısmı, web sitesinin kusursuz bir şekilde işlemesi için gereklidir. Diğer veriler kullanıcı tercihlerinizi analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Her zaman, kayıtlı kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini, engellenmesini veya silinmesini isteme hakkına da sahipsiniz. Bu amaçla ve veri koruma ile ilgili başka sorularınız için, bize bu sayfada belirtilen adreste ulaşabilirsiniz. > Künye
Ayrıca, yetkili denetim otoritesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.
Yetkili otorite: Bavyera Eyaleti Kişisel Verileri Koruma Başkanlığı
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)

Analiz Proglamları ve Üçüncü Taraf Araçları

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, siteyi kullanma davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Çerezler ve analiz programları bu imkanı sağlar. Davranışınızın analizi genellikle anonimdir; bu analiz sizi deşifre etme imkanını sunmaz. Bu analize itiraz edebilir veya belirli araçları kullanmadan girişteki çerez politikası ile engelleyebilirsiniz.

Zorunlu Bilgiler

Sorumlu

Bu web sitesi için sorumlu bilgi işlem birimi:
Bülent Bayraktar
anoris. eK
Ritter-von-Schuh-Platz 3
90459 Nürnberg

Telefon: +49 911 3937290
E-Mail: info@otel-pazarlama.com

SSL-Koruma

Bu web sitesinde koruma amaçlı SSL teknolojisi ile hizmet sunulmaktadır (https://). Bu doğrultuda siteden aktaracağınız bilgiler, örneğin iletişim formu, üçüncü şahıslar tarafından okunulmasını engellenir.

Çerezler

İnternet sayfalarımız kısmen çerez kullanıyor. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler, sitemizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirmeye hizmet eder. Çerezler, bilgisayarınızda saklanan ve tarayıcınız tarafından saklanan küçük metin dosyalarıdır.

Kullandığımız çerezlerin çoğu “oturum çerezleri”dir. Ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinmektedir. Diğer çerezler, siz onları silene kadar cihazınızda saklı kalır. Bu çerezler, bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı hatırlamamızı sağlar.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması konusunda bilgilendirilmeniz ve yalnızca kişisel durumlarda çerezlere izin vermeniz, belirli durumlarda çerezlerin kabul edilmesi veya genellikle tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirmeniz ve etkinleştirmeniz için ayarlayabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakmak, bu web sitesinin işlevselliğini sınırlayabilir veya engelleyebilir.

Sunucu Kayıtları

Sunucu sağlayıcı yasal sorumluluk kapsamında aşağıdaki bilgileri kayıt eder:

 • Tarayıcı adı ve versiyonu
 • Kullandığınız cihazın işlem programı
 • Hangi siteden bu siteye ulaştığınız
 • Kullandığınız cihazın adı
 • Kullandığınız zaman birimi, saat ve dakika
 • IP adresiniz

Başka veriler ile bu bilgiler karma bir şekilde kullanılmamaktadır.

İletişim Formu

İleşim formunda gönderdiğiniz bilgiler sadece belirtilen amaçla kullanılır, genelde iletişim kurmak için. Bu bilgileri sizin rızanız olmadan paylaşmayacağız. İletişim formu aracılığıyla girilen bilgilerin bize e-posta ile gönderileceğini lütfen unutmayın. Bu veri iletimi güvenlik açıklarına sahip olabilir. Verilerin üçüncü şahısların erişiminden tamamen korunması mümkün değildir. Yasal çerçeveler doğrultusunda bilgileriniz gerekmediği takdirde imha edilecektir.

4. Sosyal Medya

Facebook-Plugins (Like & Share-Button)

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem “Like-Button” (“Gefällt mir”) auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook “Like-Button” anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

5. Analiz Yazılımları ve Reklam

Google Analytics

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics verwendet so genannte “Cookies”. Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.

IP Anonymisierung

Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Browser Plugin

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Widerspruch gegen Datenerfassung

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Auftragsdatenverarbeitung

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig um.

Google AdWords und Google Conversion-Tracking

Diese Website verwendet Google AdWords. AdWords ist ein Online-Werbeprogramm der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Im Rahmen von Google AdWords nutzen wir das so genannte Conversion-Tracking. Wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken wird ein Cookie für das Conversion-Tracking gesetzt. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die der Internet-Browser auf dem Computer des Nutzers ablegt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung der Nutzer. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten dieser Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können Google und wir erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde.

Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Die Cookies können nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie dieser Nutzung widersprechen, indem Sie das Cookie des Google Conversion-Trackings über ihren Internet-Browser unter Nutzereinstellungen leicht deaktivieren. Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken aufgenommen.

Die Speicherung von “Conversion-Cookies” erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.

Mehr Informationen zu Google AdWords und Google Conversion-Tracking finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

6. Eklentiler ve Araçlar

Google Web Fonts

Bu sitede Google Web Fonts yazı karakterleri kullanılmaktadır. Yazı karakterleri sunucumuzda kayıtlıdır, Google sunucuları ile bu konuda bağlantı kurulmaz.

Google Maps

Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung.

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.