Yeni pazarlamanın en önemli unsuru ‘SAMİMİYET’

Pazarlama ve İletişim Uzmanı Ayça Öztürk 2019 şubat ayında Bodrum'da gerçekleşen bir sektör toplantısında doğru tespitlere yer vermiş: “ Yeni pazarlamanın en önemli unsuru samimiyet.” “Turizme hız kazandıracak en yeni ve etkin araç sosyal medya. Ancak incelediğimiz zaman karşılaştığımız tablo halen birkaç tesis ve kurum haricinde turizmde sosyal medya kullanım anlayışının tamamen değişmesi gerektiği gerçeği.